Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Danışmanlığı

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Danışmanlığı Trafik kazası sonucunda ölüm meydana gelmişse; ölenin desteğinden mahrum kalan kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı adı altında talep edecekleri tazminat türüdür.


Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden müteveffanın; ölmeyip yaşasaydı yaşamı süresince destek olacağı kişiler için, ölümden dolayı doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denir.

Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler yalnızca mirasçılar değildir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler;

Ölenin ailesi, ( Ölenin eşi, anne, baba, çocuk)
Ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa da, ölen kişinin ölmeden önce destek aldığını ispat etmek kaydıyla 3. kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.
Trafik kazası neticesinde, ölen kişi çocuk ise, ölen kişinin anne ve babası, çocuğun ileriki yaşlarında kendilerine destek olacağı nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Bu tazminat hesaplanırken, ölen çocuğun yaşı ile ileride destek olabileceği kişilerin yaşı ve diğer etkenler değerlendirilerek karar verilir.
Trafik kazasında vefat halinde vefat edenin yaşı, geliri ve desteğinden yoksun kalanların yaşı ve vefat edenle akrabalık dereceleri gibi hususlar belirlendikten sonra Yargıtayın esas aldığı PMF tablosuna göre muhtemel ömürleri gözönüne alınarak aktüer hesaplama yöntemi ile tazminat hesaplanır.