Ayıplı Mal ve Hizmet Tazminat Danışmanlığı

Ayıplı Mal ve Hizmet Tazminat Danışmanlığı 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları anlatmaktadır.

4077 sayılı Kanun’un 4. maddesinde ;

*ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya

*satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da

*tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran

*maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ayıplı mal olarak kabul edilmektedir.

Satılan ürünün ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda veya ürünle ilgili reklam ve ilanlarda satıcı tarafından belirtilen özellik ve niteliklerin üründe bulunması şarttır.

Bir malın ayıplı mal olması halinde teslim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, satıcıya bildirim yapılması gerekmektedir.

Tüketicinin hakları ;

*bedel iadesi

*malın ayıpsız olanıyla değiştirilmesi,

*ayıp oranında bedel indirimi

*ücretsiz tadilat yapılmasını isteme haklarına sahiptir.

Tüketicinin tercih ettiği talebi yerine getirmek satıcının yükümlülüğüdür. Satıcının malın ayıplı olduğunu bilmemesi sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Ayıplı mal ölüme ve ya sakatlığa neden olmuş ya da başka bir mala zarar vermişse, tüketicinin ayrıca tazminat isteme hakkı da bulunmaktadır.